3D Baskı Teknolojisi, Üretimle İlgili Bütün Tabuları Yıkıyor

2

3D baskının daha fazla kullanılması ve tüketicilerin kişiselleştirmeye ve özel ürünlere yönelik taleplerinin artmasıyla küresel üretim çalışmaları son birkaç yılda önemli bir değişimden geçiyor. 3D baskı teknolojimiz, şirketlerin prototipten parçanın üretimine kadar her aşamada ürünün kaliteli olmasını sağlayan büyük yenilikler sunuyor.

HP 3D YAZICI CEMA KANAL MÜDÜRÜ EMRE FEYİZOĞLU

3D baskı sektörü pandemi sırasında önemli aksaklıklar yaşayan tedarik zincirlerinin sorunlarını giderebilecek çözüm olduğunu ispatladı. Adeta karanlığa ışık tutarak üreticilerin bu zor zamanlarda ürünlerini etkili ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirmelerini ve üretmelerini, bunu da sürekli yapabilmelerini sağladı. Küçük veya büyük birçok şirketlerin mevcut koşullara uyum sağlamak ve faaliyetlerine devam edebilmek için 3D baskı kullanımını hızlıca artırmanın ve bu teknolojinin sunduğu avantajlardan mümkün olan en fazla şekilde faydalanmanın yollarını aradığı görülüyor.

Mevcut aşamada 3D baskı potansiyelinin henüz çok küçük bir kısmı keşfedildi. Bu teknoloji, eski yöntemlerin yerine yenilerini getirdiği için imkansız olarak kabul edilen birçok şeyin sanıldığı kadar imkansız olmadığını gösterecek. Bu yüzden 3D baskının popülerliğini de kullanarak sektörlerdeki kullanımını artırmak gerekiyor. Özellikle de şirketlerin büyük değişiklikler yapmaya ve verimlilik, sürdürülebilirlik ve kişiselleştirme talep eden bir pazarda öne çıkmaya istekli olduğu bu zamanlarda yepyeni alanlar açabilir. Tüm bunları ve çok daha fazlasını sunabilen 3D baskı teknolojisine tereddütle yaklaşan şirketler de dijital üretimin geleceğine giden yolculukta geride kalma riskiyle de yüzleşebilir.

Üretimin ağırlıklı olarak toplu yapıldığı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, 3D baskı teknolojisiyle süreçlerini yeniden oluşturma ve daha dayanıklı olma fırsatına sahip olabilecek. COVID’den etkilenen tedarik zincirlerinde müşteriler artık esnekliğe olmazsa olmaz bir unsur olarak yaklaşıyor. Birçok sektörde tenis ayakkabıları, spor ekipmanları, şeffaf diş plakları gibi farklı ürünlere yönelik talep artmaya devam ediyor ve 3D baskı teknolojisinin kişiselleştirilebilecek ürünlerde yenilik sunabilme imkanı bulunuyor. Tüketicilerin “herkese uyan tek kalıp” yaklaşımından uzaklaşma ve kendilerine özel ürüne sahip olma isteği de 3D baskının ilerlemesinde önemli rol oynuyor. Aynı zamanda daha da sürdürülebilir yaklaşımların önünü açıyor.

HP’nin 3dpm Research ile katmalı üretime (#AdditiveManufacturing, AM) dair gerçekleştirdiği Dijital Üretim Trend Raporu isimli araştırmaya göre 3D teknolojisi bu geçişte kilit bir noktada yer alıyor. Avrupa’daki öncü endüstriyel parça üreticilerindeki dijital trendleri analiz eden araştırmaya göre katılımcıların yüzde 96’sı katmanlı üretimin ürünlerini pazara daha hızlı sunmalarını sağladığını söylüyor. Katılımcıların tamamı ise üretim iş akışlarını daha fazla dijitalleştirmenin önemini kabul ediyor. Bunun arkasında ise parçaları talebe göre üretme imkanı yer alıyor.

Ek olarak ankette yer alan Avrupalı parça üreticilerinin yüzde 63’ü de önümüzdeki 12 ay içerisinde dijitalleşmeye 100.000 ile bir milyon avronun üstünde yatırım yapacağını belirtiyor. Çünkü çevik bir ekosistemin gücü ve teknolojik avantajları, en zorlayıcı şartlarda bile işlerin ilerlemesini sağlıyor.

Rapor aynı zamanda ankete katılanların büyük bir çoğunluğu (yüzde 96) tarafından dijitalleşmenin üretim süreçlerinin neredeyse tamamı için bir gereklilik olarak görüldüğünü ve katmanlı üretimin endüstriyel üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesinde önemli bir fırsat olarak yorumlandığını açığa çıkartıyor.

Katmanlı üretimi kullanan şirketler, endüstriyel parça üretiminde bileşenleri daha uygun maliyetle üretebiliyor ve daha iyi ürünleri daha hızlı bir şekilde oluşturabiliyor. Görüşleri alınan İngiltere ve Almanya merkezli endüstriyel parça üreticileri, dijitalleşme ve katmanlı üretim için bugüne kadarki en büyük yatırımlarını yapmaya hazırlandığını söylüyor. İngiliz katılımcıların yüzde 50’si ve Alman katılımcıların yüzde 40’ı önümüzdeki 5 yılda 1 milyon avrodan fazla harcama yapmaya niyetli olduğunu aktarıyor.

Diğer bulgulara bakıldığında ise katılımcıların yüzde 83’ü ticari ürünler üretmek için bileşenlerin ve araçların üretiminde #katmanlı #üretimi tercih ediyor ve katılımcıların yarısı da (yüzde 52) eksiksiz bir şekilde tamamlanmış ürünleri halihazırda katmanlı üretim yöntemleriyle üretiyor.

3D teknolojisinde ve katmanlı üretim alanındaki bu yaklaşımları ve gelişmeleri göz önünde bulundurarak dijital üretim ekosistemi kuran çözümler geliştiriyoruz. Otomasyon, yazılım ve veri, parçaların toplu üretilmesinde ve büyük ölçekli katmanlı üretimin potansiyelinin açığa çıkmasında büyük rol oynuyor. HP olarak bizler de yeteneklerimizi durmaksızın geliştirmek, müşterilerimizin iş akışlarını optimize etmelerine ve otomatikleştirmelerine yardımcı olmak, yeni uygulamaları ilgi çekici hale getirmek ve uygun ölçekte sürdürülebilir, yüksek kaliteli parçalar üretmek için kararlı adımlar atıyoruz.

HP Multi Jet Fusion ve HP #MetaJetFusion, bu alandaki en yenilikçi teknolojilerimiz. HP Multi Jet Fusion teknolojisi, pazardaki diğer 3D baskı çözümlerine kıyasla en uygun maliyetle yüksek üretim kalitesi ve hızı sunuyor. Kolayca kullanılabilen #JetFusion 3D yazıcılar, çok yönlü kullanım ve plastik kullanılan ürünler için uçtan uca dijital iş akışı da sağlıyor.

Türkiye, dünya ve Avrupa ölçeğinden farklı değil. Yetkili satıcılarımızla birlikte, üretim tarafında farklı endüstrilerde ve sektörlerde bilgi dağılımının öncülüğünü yapan üniversitelerimizde başarılı bir şekilde MJF teknolojisini Türkiye pazarına başarılı şekilde sunmaya devam ediyoruz.

HP Metal Jet, HP olarak 3D plastik basımının metalle de yapılabilmesini sağlamak için geliştirdiğimiz bir ürünümüz. HP Metal Jet çözümlerimiz, metal parça üretimindeki geleneksel yöntemlerin maliyet, tasarım ve zaman kısıtlamalarını ortadan kaldırıyor ve 3D baskıyla metal parça üretimleri kaliteli, verimli ve uygun maliyetli bir şekilde yapılıyor.

#hp #baskı #3dbaskı #EmreFeyizoglu