Mühendislik İçin İlk Adım Atıldı

Basım ve ambalaj endüstrilerinin Vakıf ve Dernek yöneticileri 8 Mayıs’ta İstanbul Üniversitesi Profesörler Evi’nde İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Köse’nin ev sahipliğinde bir araya geldiler.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir ve Genel Sekreteri Aslıhan Arıkan,

Etiket Sanayicileri Derneği (ESD) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Okay ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Çetinkaya ve Dernek Müdürü Orhan Tuncay,

Basım Mensupları Derneği (BASMEN) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir,

Basım Sanayii Eğitim Vakfı (BASEV) Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Karademir,

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Öncel,

Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özer,

Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Büyükcıngıl’dan oluşan sanayiciler gurubu ön lisans, lisans ve doktora seviyelerinde eğitim ve diploma verecek bir mühendislik bölümünün kurulmasının aciliyetine ve önemine dikkat çektiler.

İstanbul Üniversitesi Bayazıt Kampüsü’ndeki toplantının açılışını yapan Prof. Dr. Ak, Üniversite bünyesinde gelişen teknolojilere paralel olarak sürdürülebilir olan alanlarda yeni bölümler açılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Üniversitelerle ilgili güncellemeler yapan yasaların bu konuda çok yardımcı olduğunu söyleyen Prof. Ak’a göre yakın zamanda mevcut iş kollarının %50’den fazlası geçerliliğini kaybedecek. Bu sebeple Üniversiteler geleceğin mesleklerine yönelik bölümler oluşturma konusunda değerli çalışmalar yürütüyor. Basım ve Ambalaj konularında Mühendislik eğitiminin de bunun bir parçası olduğunu teyid eden Prof. Ak, bu istişare toplantısında endüstri mensuplarının görüşlerini almak istediklerini sözlerini, ekledi.

ESD Başkanı Aydın Okay, üretimde ihtiyacın yeni teknolojileri anlayabilen ve yönetebilen mühendislere ihtiyaç duyulduğunu, mevcut programlarda okuyan öğrencilerin mesleğe yönlendirilmesinde önemli sıkıntılar yaşandığını, anlattı. Okay’a göre bunun en önemli sebebi tatbiki eğitim eksikliği ve öğrencilerin gelecekteki konumlarının belirsizliği.

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir ise ambalaj endüstrisinin hızlı büyümesine ve ülke ekonomisine katkısına dikkat çekti. Son on yılda Türkiye’de kişi başına düşen ambalaj tüketiminin 220 dolara ulaştığını söyleyen Sarıbekir, 170 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip ambalaj endüstrisinin eğitimde en iyi noktaya ulaşmış mühendislere ihtiyacı olduğunu bunun için de Türkiye’nin en önemli Üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi ile bu çalışmayı başlatmaktan dolayı mutlu olduklarını, anlattı.

KASAD Başkan Yardımcısı Süleyman Öncel ise sanayici olarak üretimde analitik düşünebilen, mühendislik derslerini almış, hızlı karar verebilen ve mesleğin tüm detaylarına hakim elemanlara ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Prof. Köse ise artık basım ve ambalajın mekanik üretimi çok geride bıraktığını, Endüstri 4.0 ile üretimde tamamen akıllı fabrikalara, birbiri ile konuşabilen baskı makinalarına geçildiğini, basım işlerinde ise artık mekanikten çok, mekatronik, elektronik ve fizik alt yapısı gerektiğini, söyledi. BASEV Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Karademir ise özellikle artan ihracat ve kullanılan teknolojilerin ithal teknolojiler olması sebebiyle çok iyi seviyede İngilizce bilen elemanlara ihtiyaç duyulduğunu, söyledi.

Prof. Ak, tüm taleplerin haklı olduğunu gelişen teknolojilerin gerektirdiği elemanların yetiştirilmesinin Üniversitelerin bir görevi olduğu söyledi ve ekledi: “8 yarıyıllık bir eğitim programı hazırlanmalı. Bu program minimum %30 seviyesinde İngilizce olmalı. 8 yarıyılın en azından bir yarıyılı staja ilave olarak sanayide geçirilmeli. Bu konu ile ilgili olarak basım ve ambalajın tüm konu ve derslerini kapsayacak şekilde bir program hazırlayacağız. Bu programın hazırlanmasında sizlerle sürekli bir iletişim halinde olacağız. Yeterince zamanımız var. Mühendislik bölümünüzü bir sonraki eğitim öğretim yılına kadar oluşturabilir ve Yüksek Öğretim kurulunun onayına sunabiliriz.”

Tüm STK yöneticileri, Prof. Köse başkanlığında 2019 Mart’ına kadar arama toplantılarına devam edecekler. Bölümün yapısı, içeriklerin hazırlanması, eğitim biçimi gibi birçok konuyu sanayii ile birlikte kararlaştırarak hazırlayacaklarını, söyleyen Prof. Köse, piyasanın ihtiyacı olan mühendisleri mezun edeceğimiz bölümü piyasanın liderleri ile birlikte tasarlayacağız, diyor.

 

#MatbaaMuhendisligi #Muhendis #Matbaa #İstanbulUniversitesi #ErdoganKose #ASD #ESD #KASAD #BASEV #BASMEN #FASD #AMD #AmbalajMühendisliği