Ricoh, İklim Eylemi Liderliğinde CDP “A Listesi”nde

3

Ricoh’un kurumsal sürdürülebilirlikteki küresel liderliği, çevresel etkilerin önde gelen küresel açıklama sistemini yürüten ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan CDP*1 tarafından 2021 iklim değişikliği “A Listesine” dahil edilerek onaylandı. Bu Ricoh’un listede yer aldığı art arda ikinci yıl.

#CDP “A Listesi”, iklim değişikliğine karşı tutumlarında eylemleri stratejileri ve bunların sonuçlarıyla mükemmellik sergileyen küresel liderler olarak tanınan şirketlerden oluşur. CDP bu yıl dünya çapında yaklaşık 12.000 şirketi değerlendirdi. İklim değişikliği 2021 “A Listesinde” 55 tanesi Japon olmak üzere 200 şirket bulunuyor. Ricoh’un iklim değişikliğini azaltma ve kapsamlı bilgi paylaşımı sağlama konularında uluslararası düzeyde kabul gören çabaları 2021 CDP iklim değişikliği “A listesi”nde yer almasını sağladı.

Ricoh, 2018 yılında, İklimle İlgili Finansal Açıklamalar Görev Gücü’nün (TCFD) tavsiyelerini uygulamaya kendini adadı. Mart 2020’de küresel ısınmaya yönelik artan ivme ışığında Ricoh 2030’a kadar #KüreselSeraGazı (#GHG) azaltma hedefini 2015’e kıyasla %30’dan %63’e çıkardı. SBTi*2 tarafından onaylanan bu yeni hedef, Ricoh’un küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 1,5°C üzerinde sınırlama konusundaki kararlılığını gösteriyor.

#Ricoh #iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olmak için “#SıfırKarbonlu bir toplumun gerçekleştirilmesi” konusunu yedi önemli meselesinden biri olarak konumlandırdı. Ricoh bunu başarmak için sera gazı azaltma oranına ek olarak yenilenebilir enerji kullanım oranı için #ESG hedefleri belirledi ve sosyal sorunları iş yoluyla çözmek için çalışıyor. 2050 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdüne dayanarak, Ricoh yoğun enerji tasarrufu faaliyetleri, proaktif yenilenebilir enerji kullanımı ve uluslararası girişimlere aktif katılım yoluyla değer zinciri boyunca sıfır karbon toplumunun gerçekleştirilmesini desteklemeye devam edecektir.

………………

*1 CDP, şirketleri ve hükümetleri sera gazı emisyonlarını azaltmaya, su kaynaklarını ve ormanları korumaya yönlendiren kar amacı gütmeyen küresel bir kuruluştur. 2021’de, varlıkları 110 trilyon ABD dolarının üzerinde olan 590’dan fazla yatırımcı ve 5.5 trilyon ABD doları tutarında satın alma harcaması olan 200 büyük alıcı, şirketlerden CDP platformu aracılığıyla çevresel etkiler, riskler ve fırsatlar hakkında verilerini açıklamalarını istedi. 2021’de küresel piyasa değerinin %64’ünden fazlasına sahip 13.000’den fazla şirket ve 1.100’den fazla şehir, eyalet ve bölge dahil olmak üzere dünya çapında 14.000’den fazla kuruluş, CDP aracılığıyla verilerini açıkladı. Tamamen TCFD uyumlu olan CDP dünyanın en büyük çevresel veritabanına sahiptir ve CDP puanları, yatırım ve satın alma kararlarını sıfır karbonlu, sürdürülebilir ve esnek bir ekonomiye yönlendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. CDP, Science Based Targets (Bilime Dayalı Hedefler) girişiminin, We Mean Business Coalition (Amacımız İş Koalisyonu), The Investor Agenda (Yatırımcı Gündemi) ve Net Zero Asset Managers (Net Sıfır Varlık Yöneticileri) girişiminin kurucu üyesidir.

*2 SBTi önde gelen şirketlerin iddialı ve anlamlı kurumsal sera gazı azaltma hedefleri belirlemelerini sağlamayı amaçlayan CDP, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü ve Dünya Yaban Hayatı Fonu arasında kurulmuş olan bir ortaklıktır.

………………………………..

İlgili Bağlantılar

The Climate A List and full company scores İklim A Listesi ve tam şirket puanları

Information Disclosure Based on TCFD Framework TCFD Çerçevesine Dayalı Bilgilendirme

Ricoh’s Approach to Seven Material Issues and ESG Targets Ricoh’un Yedi Öncelikli Konuya ve ESG Hedeflerine Yaklaşımı

Ricoh’s Commitment to Society and ESG Index Inclusion and Recognition Ricoh’un Topluma Bağlılığı ve ESG Endeksine Dahil Edilmesi ve Onaylanması

Ricoh ESG Data Book 2021 Ricoh ESG Veri Kitabı 2021