Tezli Ambalaj Teknolojileri Yüksek Lisans Programı Müracaatları 21 Haziran’da Sona Eriyor

4

Türkiye’nin Ambalaj Teknolojileri alanındaki İLK ve TEK lisansüstü programı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa tarafından açıldı ve öğrenci kabulüne başladı. Müracaat edecek Mühendislik Fakültesi mezunlarının ALES ve YDS sınavlarında yeterli notu almış olmaları gerekiyor.

Bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek programa Ambalaj Sanayicileri derneği ve Etiket Sanayicileri Derneği aktif destek veriyor. Öğrencilerin öğrenim boyu bursları, staj yerleri ve iş garantileri dahi mevcut.

Konuyla ilgili olarak dergimize bilgi veren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Lisan üstü Eğitim Enstitüsünde Ambalaj Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Köse, şunları söyledi:

Üç Dönem Okulda bir dönem sanayide eğitim

“Sektörün büyümesine paralel oluşan eğitimli i ve beyin gücü ihtiyacına yönelik olarak yine sektör ile istişareler sonucunda karar verdiğimiz bu programda endüstri, elektrik, elektronik, bilgisayar, makine, kimya, fizik, mekatronik mühendisleri öğrenci olacaklar. Mühendisler dışında dört yıllık lisans basım teknolojileri ve grafik tasarım mezunları da bu programa müracaat edebilecekler. Diğer yüksek lisans müracaat şartlarının aynısı burada da geçerlidir. ALES ve yabancı dil sınavlarına girerek geçerli not alabilenler arasından öğrenci alımı yapılacak. Öğrenci alımı müracaat edenler arasından en yüksek puandan başlayarak sıralama ile gerçekleşecek. Kontenjanımız sektörden gelen talebe uygun olarak on öğrenci olarak belirlendi. Kimya, fizik, mekanik, mekatronik, elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendislikleri gibi farklı disiplinlerde eğitim almış öğrencilere etiket ve ambalaj sektörünün ortak kullandığı teknolojilere yönelik verilecek eğitimlerle sonuçlandırılacak. Dört dönemlik bir eğitim programı olacak. İlk üç dönemi enstitümüzde son bir dönem ise sanayide eğitim yapılacak. Bu sanayi eğitiminin ardından öğrencilerimiz tez yazarak eğitimlerini tamamlamış olacaklar.”

“Burs ve iş garantisi ile okuyacaklar”

“Sektörden gelen talepler doğrultusunda bu programda eğitim öğretim görmeye hak kazanmış öğrencilerimize asgari ücret tutarında sektörün bir burs desteği olacak. Burs verilmesini Etiket Sanayicileri Derneği ile Ambalaj Sanayicileri Derneği ortak bir platform üzerinden organize edecekler. Burs veren şirketler burs verdikleri öğrencileri sanayi eğitimi esnasında istihdam da edecekler. Böylelikle hem eğitim alan adayın sektörü hem de sektörün adayı tanıma süreci tamamlanmış olacak ve şirketler bu öğrencileri eğitimin tamamlanmasının hemen ardından kendi tesislerinde de istihdam edebilecekler. Özetle bu programa dahil olan öğrencilerimiz iş garantisi de kazanmış olacaklar. Böylelikle hızla büyüyen etiket ve ambalaj sektörleri yapmış oldukları yüksek meblağlı yatırımları üretimde maksimum fayda ile kullanma ve her iki sektörün de ihracatını artırmak için gerekli iş gücüne kavuşacaklar. Bununla birlikte öğrencilikten başlayıp staj ve istihdamla devam eden bu öğrenci – sektör birlikteliği şirketler ile öğrenciler arasında bir sadakât programı oluşturacak ve umarım böylelikle sadece daha yüksek maaş teklif ederek iş ve beyin gücü transferi yapmanın da önüne geçilecek.”

Detaylar ve müracaat için http://lisansustuegitim.istanbulc.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.

 

#AmbalajMuhendisligi #İstanbulUniversitesiCerrahpasa #iuc #Ambalaj #AmbalajSanayicileriDernegi #EtiketSanayicileriDernegi #TezliYukseklisans #Muhendislik #AmbalajYuksekMuhendisi #ErdoganKose #Lisanustuegitim